Avís legal

 1. Política de Protecció de Dades de Caràcter personal

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal llur responsable és MOLÍ DELS TORMS, SL creat amb les dades obtingudes del lloc web a través de la cumplimentació per part de l’usuari del formulari de recollida de dades i/o a través d’enviament de missatges de correu electrònic a la direcció info@olicatessen.com. Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar servei i informació dels productes i serveis oferts pel lloc web , així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries d’ OLICATESSEN mitjançant qualsevol mitjà, incloent l’enviament de correus electrònics.

 2. Consentiment de l’usuari

  L’Usuari accepta la inclusió de les dades proporcionades mitjançant la cumplimentació del formulari de recollida de dades i/o enviament de correu electrònic a l’adreça info@olicatessen.com, en el fitxer de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

  Durant el procés de recollida de dades, i en qualsevol lloc del web que es sol•licitin, l’Usuari serà convenientment informat mitjançant la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de dades per la informació /prestació de serveis, així com dels seus drets.

 3. Drets de l’usuari.

  L’Usuari podrà exercir, respecte les dades recollides, els drets reconeguts a la Lley Orgánica 15/1999 de Protecció de Dades i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel•lació de dades i oposició.
  Els drets als que es refereix el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari mitjançant sol•licitud dirigida a MOLÍ DELS TORMS, SL, C. Mestre Benet, 19, 25164 – Els Torms (Lleida) o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça: info@olicatessen.com

 4. Mides de Seguretat.

  MOLÍ DELS TORMS, SL,. Declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons està establert al Real Decret 994/1999, d’11 de juliol pel que s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Els comentaris estan tancats.